hanska.jpg

Haastehanskaamo

Esimiestyön arjessa tulee usein eteen haasteita, joiden kanssa tuskaillaan pitkään tai joita ei aina edes näe. Näiden tilanteiden tunnistaminen on jo itsessään haastavaa, puhumattakaan siitä miten tärkeää niistä on selvitä.

Haastehanskaamo on erityisesti keskijohdon esimiestehtävissä oleville tai sinne suuntaaville tarkoitettu koulutuspäivä, jonka tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään oman jokapäiväisen esimiestyönsä merkitys, oppimaan herkkyyttä tunnistamaan korjausliikkeitä vaativat tilanteet ja lisätä kykyä toimia oikein näissä tilanteissa. Koulutuspäivän aikana osallistujat saavat käytännön vinkkejä ja työkaluja niin arjen haasteisiin kuin itsensä johtamisenkin hyödyksi.

Tutustu tästä koulutuspäivän sisältöön!

ESMI_270x179.jpg

Hyvää johtamista - Hyvää työelämää - Hyvää tulosta!

Tuottavuus on kiinni työkyvystä ja tutkimusten mukaan esimiestyöllä on suurin vaikutus työkyvyn säilymisessä. Siksi hyvällä työkykyjohtamisella saavutetaan tuloksia. Työkykyjohtaminen ei ole sama kuin ikääntyvien johtaminen, vaan kaikenikäisten hyvää johtamista riippumatta siitä, onko työura vasta alussa vai jo loppupuolella. Resurssitarpeet ja kulloinkin käytössä olevat henkilöresurssit elävät molemmat jatkuvasti omaa elämäänsä ja niiden yhteensovittaminen kustannustehokkaalla ja mielekkäällä tavalla on avainasemassa niin tulosten kuin työhyvinvoinnin osalta.

Tuloksiin työkykyjohtamisella on esimiehille, johdolle, yrittäjille ja henkilöstön kehittämistyössä toimiville suunnattu valmennusohjelma työkykyjohtamisen kehittämiseksi. Valmennusohjelmamme sisältävät aina lähtötilanteen kartoituksen, sen pohjalta suunnitellun valmennusjakson, sekä seurantajakson, jolloin asetettuja tavoitteita peilataan saavutettuihin tuloksiin. Valmennusohjelma toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksina, joiden kesto ja sisältö suunnitellaan asiakkaan lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti. Valmennusohjelman tavoitteena on lisätä ikätietoutta ja työkykyä tukevaa johtamisosaamista, jolla niin itsensä kuin työyhteisön erilaiset voimavarat saataisiin hyödynnettyä tuloksellisesti, oppia huomioimaan yksilölliset muuttujat ja edistämään kestävää työuraa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tuloksiin työkykyjohtamisella -valmennus perustuu osittain Työterveyslaitoksen "Ikävoimaa Työhön TM" -koulutuskokonaisuuteen ja valmentajamme on Työterveyslaitoksen pätevöittämä "Ikävoimaa TyöhönTM" -valmentaja.

tyoterveyslaitos_logo_vari.jpg