ASPA_koulutus.jpg

Asiakaspalvelu Valttikorttina

Mitä?

Käytännönläheisessä koulutuksessamme opitaan tunnistamaan ja hallitsemaan asiakaspalvelun kannalta kriittisiä taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, sanatonta viestintää, haastavia tilanteita, asiakaspalveluprosessin ”miinoja”, kestävän asiakassuhteen luomista, itsensä johtamisen merkitystä sekä asiakaspalautteen käsittelyä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on, että osallistujat eivät ainoastaan opi tarjoamaan yhä laadukkaampaa palvelua, vaan myös oivaltamaan paremmin oman roolinsa merkitys palveluketjussa koko yrityksen tuloksen kannalta.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville ja asiakkuuksista vastaaville. Koulutuksissa huomioidaan toimialan lisäksi erityisesti kohderyhmä. Esimerkiksi autoliikkeen jälkimarkkinoinnille ja huoltopalveluille suunnattu koulutus rakennetaan eri tavalla kuin myynnille suunnattu koulutus.

Miten?

Voit helposti valita valmiin 3h tai 6h koulutusrungon pohjalta lopullisen sisällön ja eri aihealueiden painoarvon, jolloin koulutuksesta tulee aina tilaajansa näköinen ja tarpeisiin parhaiten soveltuva. Muokattavan koulutusrungon ja ryhmäkohtaisen hinnoittelumme ansioista myös koulutushinnoittelumme on hyvin kilpailukykyinen. Ajankäytön tehostamiseksi voidaan 3h koulutus järjestää kahdelle eri ryhmälle peräkkäin samana päivänä tai jakaa 6h koulutus kahdelle eri päivälle. Kuten kaikki koulutuksemme, myös Asiakaspalvelu Valttikorttina – koulutus on tarpeittenenne mukaan myös räätälöitävissä niin sisällöltään kuin kestoltaan.

Koulutuspäivä järjestetään toiveittenne mukaan joko omissa tiloissanne, Helsingin toimipisteessämme tai toivomustenne mukaisessa paikassa, joiden valinnassa ja varauksessa avustamme mielellämme.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!