Asiakaspalvelu Valttikortiksi?Valttikortti.jpg

Asiakaspalvelu Valttikorttina on toimiala huomioiden muokattu asiakaskohtainen asiakaspalvelukoulutus, johon sisältyvän kartoituskäynnin pohjalta teemme koulutuksesta terpeittenne mukaisen. Asiakaskohtaisena koulutus on osallistujien helppo sisäistää ja se tuottaa entistä enemmän lisäarvoa sekä tuloksen että motivaation kannalta.

Katso TÄSTÄ asiakaspalvelukoulutuksistamme tarkemmin!

Alihankinta- ja tilauskoulutukset

Haluatteko tuottaa koulutuksen suunnittelun ja/tai toteutuksen alihankintana?

Tai asettaako toimiala, tilanne tai koulutuksen sisältövaatimukset aivan erityisiä tarpeita?

Alihankinta- ja tilauskoulutuksemme suunnitellaan ja toteutetaan erillisen alkukartoituksen pohjalta, jossa läpikäydään mm. kohderyhmä, tavoitteet, haasteet, koulutuksen kesto ja sisältö sekä koulutusohjelman ja työtehtävien asettamat vaatimukset. Koulutukset hyväksytetään tilaajalla etukäteen ja ne ovat joko yleisiä (esim. hyväksytyn koulutusohjelman mukainen kokonaisuus, jota voimme tuottaa myös muille koulutuksen järjestäjille) tai tilaajakohtaisia (esim. yrityskohtainen, vain tietylle tilaajalle toteutettu koulutus).

Yleisistä koulutuksistamme esimerkkinä Taksinkuljettajien asiakaspalvelukoulutus, josta jo sadat taksinkuljettajat/autoilijat ovat hankkineet kauttamme osaamista! Koulutus pohjautuu taksiliikennelain 17§ mukaisiin taksipalvelujen laatuvaatimuksiin ja toteutettavissa osana taksinkuljettajien lakisääteistä jatkokoulutusta. Koulutuksessa keskitytään erityisryhmien palvelemiseen, vuorovaikutustaitoihin, laatuun ja matkustusmukavuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä niiden merkitykseen niin tuloksen kuin asiakaspalvelunkin näkökulmasta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!